วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ข้อมูลเกี่ยวกับจีรนันท์

นางสาวจีรนันท์  บุตรคำโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ 


 1. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
    1)  กพท.ปัจจุบัน
    2)  กพท.ชุดที่ผ่านมา
    3)  คู่มือการปฏิบัติงาน กพท.

2. กลุ่มงานนโยบายเเละเเผน
    1)  การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
    2)  แผนชั้นเรียน
    3)  การขยายชั้นเรียน
    4)  งานนโยบายเเละเเผนอื่นๆ

3. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
    1)  งบ ลูกจ้างชั่วคราว 
    2)  งบพนักงานราชการ
    3)  งบเงินเหลือจ่ายและการเปลี่ยนเเปลงงบประมาณ
    4)  การประมาณราคา กำหนดราคากลาง คำนวณปริมาณงานก่อสร้าง
    5)  งบเรียนฟรี 15 ปี 51-54
    6)  งบประมาณอื่นๆ ปี 51-53  

4. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล
    ตัวชี้วัด ARS  KRS

5.  งานยุทธศาสตร์จังหวัด
     เลขานุการคณะทำงาน GPP สาขาการศึกษา
 ติดต่อ    
ฝากข้อความ/สอบถาม  คลิกที่นี่

1) E-mail : ilovejeenan@hotmail.co.th
                ilovejeenan@gmail.com

2) หมายเลขโทรศัพท์   081-3691918
                          
3) หมายเลขโทรศัพท์กลุ่มนโยบายเเละเเผน
    โทร.       042-360661
    โทรสาร.  042-360660

กลุ่มนโยบายเเละแผน (ชั้น 2)
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1


    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น